CORONA NIEUWS

Geplaatst op

Beste cultuurliefhebber,

Wat een mooi en gevarieerd T’plein-programma voor 2020 had moeten worden, is door corona danig verstoord! Waren we eerder al enkele malen genoodzaakt geplande evenementen te cancelen, hebben we voor de komende maanden ook een weinig rooskleurig vooruitzicht.
Ja, de versoepeling is ingetreden. Links en rechts mogen we alweer meer. We gaan naar de bioscoop, de sportschool, het theater, de sauna…, maar er blijft één hardnekkige restrictie: de anderhalve meter!

Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen, maar de anderhalve meter moet ook hier gehandhaafd blijven. Voor die handhaving is de organiserende partij verantwoordelijk. Wij als bestuur T’plein vinden dat geen sympathieke benadering van onze evenementen en deze maatregel druist in tegen onze principes van gastvrijheid in “de huiskamer van Roosendaal”. In vergadering hebben we dan ook besloten geen van de resterende evenementen door te laten gaan, te weten Plein7Recover, de Beatlesdag en het Soul Spektakel.

Twee evenementen willen we onder voorbehoud niet meteen wegschrijven. ‘T-jazz’, dat voor het eerst zou plaats vinden op het Tongerloplein, willen we in goed overleg met alle betrokkenen een plek gaan geven op ons podium. Mocht dat lukken dan moet u er rekening mee houden, dat dit NIET op de geplande 26 september zal zijn in verband met op stapel staande grootse activiteiten vanuit de Kring op het Tongerloplein. Houd u onze FaceBook-pagina T’plein Roosendaal en website hiervoor goed in de gaten.
Het tweede evenement, dat we nog niet hebben opgegeven, is Tongerlo Kerst Roosendaal. Of we dit evenement door laten gaan hangt af van de ontwikkelingen omtrent corona, de eventueel verwachte ‘tweede golf’ en de maatregelen die dan gelden.

Beste T’plein bezoekers, in deze moeilijke periode, waarin veel, héél veel wordt gevraagd van de flexibiliteit en inventiviteit van vele mensen, zeker ook binnen de culturele sector, is het ook voor ons zoeken naar de juiste wegen om te bewandelen. Wij zijn van mening: zolang dat wandelen moet gebeuren met anderhalve meter afstand kunnen wij niet de gezellige sfeer bieden, waar de evenementen van T’plein bekend om staan. En derhalve richten we voor nu onze pijlen op een verder gelegen doel en hopen we van Tongerlo Kerst Roosendaal, wellicht in aangepaste vorm, nog een gezellige editie te maken met hoop naar de toekomst, te beginnen het programma voor 2021!

Onder dankzegging voor jullie begrip, groet ik

Ruud van Osta | voorzitter T’plein
06 51085657

Blijf gezond!