Eerste lustrum T’plein

Geplaatst op

27 september 2013 – 27 september 2018
T’plein | Stichting Platform Cultuurplein Tongerlo

Inleiding
De eerste gesprekken over een cultuurplatform voor het Tongerloplein dateren van eind 2012. Het bestuur van de toenmalige Stichting Festival Plein 7*1 greep de op stapel staande herinrichting van het Tongerloplein aan om de mogelijke toekomstige functie van het Tongerloplein als hét cultuurplein van Roosendaal in ruime zin en betekenis te onderzoeken. Dit uitgangsspunt kwam overeen met de ideeën van de gemeente, met die van wethouder voor cultuur, Hans Verbraak, in het bijzonder. Een werkgroep werd samengesteld met de opdracht de haalbaarheid van het Tongerloplein als cultuurplein te onderzoeken.

 

Werkgroep
De werkgroep bestond uit een afgevaardigde van de Stichting Festival Plein 7, een lid van Roosendaal Zingt, twee leden van de Stichting Activiteiten Tongerlopleingeluiden (SAT)*2 en iemand die actief was binnen de Roosendaalse cultuurscene. Na diverse verkennende gesprekken, o.a. met wethouder Hans Verbraak, werd de doelstelling voor het op te richten platform geformuleerd. Het nieuwe platform zou zich vooral moeten richten op het faciliteren van evenementen en activiteiten door Roosendaalse cultuurverenigingen/instanties de helpende hand te bieden bij zaken als licht/geluid, podia, overkappingen, vergunningen, promotie, etc. Het zelf organiseren van evenementen werd niet uitgesloten, maar in eerste instantie niet als hoofddoel aangemerkt.

 

Doelstelling
Na een periode van overleg en voorbereiding werd op 27 september 2013 de Stichting Platform Cultuurplein Tongerlo opgericht met als ‘roepnaam’ T’plein. De acte passeerde bij notariskantoor ‘Geleijns Uw Notaris’ in Roosendaal. De doelstelling van de stichting, ook te vinden op de website, is als volgt geformuleerd: T’plein stelt zich ten doel het Tongerloplein als cultuurplein te promoten. T’plein staat voor de ontwikkeling en realisatie van faciliteiten die nodig zijn om culturele activiteiten en evenementen op het plein mogelijk te maken. Zoals op het gebied van licht, geluid, overkapping, horeca, maar ook het centraal regelen van vergunningen, subsidie- aanvragen, sanitaire voorzieningen, EHBO, afzettingen en PR (eigen T’pleinwebsite), periodieke nieuwsbrief, media, etc.

 

Samenwerking zoeken
Na de oprichting begon het toenmalige bestuur aan de verdere uitwerking en concretisering van de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten. Tevens werd aan de opbouw van een eigen netwerk een hoge prioriteit gegeven. Dit laatste hield vooral verband met de faciliterende rol die het platform als zodanig beoogt. Met de organisatoren van een aantal grotere (culturele) evenementen in Roosendaal werd contact gelegd. De samenwerking die hieruit voortvloeide, resulteerde in een aantal nieuwe evenementen, waarbij de faciliterende rol van T’plein voor het eerst werd uitgedragen. Dit betrof onder andere de inmiddels traditionele jaarlijkse presentatie van Muziekvereniging Roosendaal op het plein in juli en Roosendaal Zingt Kerst in december. Laatstgenoemde evenement is sinds een aantal jaren vervangen door Tongerlo Kerst Roosendaal, een eigen evenement van T’plein.

 

Faciliterend vermogen
Eind 2013 werd voor het jaar 2014 aan de nieuwe stichting een eenmalige stimuleringssubsidie toegekend van 15.000 euro. Hiermee was het onder andere mogelijk om de geluidsinstallatie te upgraden en daarnaast op andere terreinen investeringen te doen die het faciliterende vermogen van de stichting ten goede zouden komen, zoals de aanschaf van een aantal tenten en kleinere geluidstechnische voorzieningen. Met de verkregen subsidie werd tevens de publieksopening gerealiseerd. Deze vond plaats op 14 juni 2014. Daarbij onthulden burgemeester Jacques Niederer en wethouder Hans Verbraak de tekst ‘Cultuur Verbindt Mensen’. De tekst is in de rand van het podium gegraveerd. De publieksopening bestond daarnaast uit optredens van de orkesten van Muziekvereniging Roosendaal. Voor de spectaculaire afsluiting van de publieksopening tekende het A-orkest van de vereniging dat met een groep heuse schutters op het dak van De Moriaan niet alleen de laatste maten van Tchaikovsky’s Ouverture 1812 extra kracht bijzette, maar daarmee tevens het startschot gaf voor een lange reeks culturele evenementen en activiteiten op het Tongerloplein. In diezelfde tijd ontwierp een van de facilitaire sponsors het logo van T’plein en zag de website het levenslicht. De Facebookpagina van T’plein zou later volgen.

 

Eigen evenementen
Hoewel het faciliteren van evenementen als doelstelling moet worden aangemerkt, werden de eerste eigen evenementen reeds enige tijd na de oprichting bedacht : VIVRE! en Beatles. In de loop der jaren nam het aantal eigen evenementen toe. Op dit moment is er sprake van een 50/50 verhouding tussen gefaciliteerde en zelf georganiseerde evenementen. Andere eigen evenementen naast de eerder genoemde evenementen VIVRE! (juni), Beatles (oktober) en Tongerlo Kerst Roosendaal (december) zijn de Leerlingen Muziek Dag (juni), het Soul Spektakel (september) en Plein 7 Recover (augustus).

 

Partners
Met de aanwezige ondernemers op en rond het Tongerloplein: De Moriaan Eten & Drinken, De Kring Roosendaal, Restaurant Zeeën van Tijd, St. Jan en Jack’s Casino, is van een uitstekende samenwerking sprake. Deze samenwerking zorgt voor synergie en versterkt de positie van T’plein als platform, omdat T’plein meer dan eens van de faciliteiten van genoemde bedrijven gebruik maakt en andersom. Partnership is er ook ten aanzien van een aantal facilitaire sponsors: A For Design, Geleijns Uw Notaris en Profectum. Het is mede dankzij de samenwerking met deze sponsors dat T’plein op het gebied van vormgeving/webdesign, notariële/rechtspositionele vraagstukken en financiële/administratieve dienstverlening terug kan vallen op deskundig advies en dito ondersteuning.

 

Inkomsten
Voor een aantal eigen evenementen heeft T’plein de afgelopen jaren projectsubsidies van de gemeente ontvangen. Daarnaast is tot op heden twee keer subsidie verkregen uit de pot ‘maatschappelijke initiatieven’. Sinds een aantal jaren kan T’plein tevens rekenen op de financiële bijdragen van een groep trouwe sponsors.

 

Toekomst
Na vijf jaar enthousiast en consistent aan de weg timmeren, is T’plein klaar voor de toekomst. Het platform als zodanig heeft zich op de kaart weten te zetten en is inmiddels voor veel organisaties en individuen een begrip. De groeiende belangstelling van het publiek voor het aanbod evenementen enerzijds en het toenemend aantal verzoeken van culturele verenigingen/instanties om op het Tongerloplein te kunnen optreden anderzijds, zijn daarvan het levende bewijs. Het voortdurend zoeken naar en initiëren van nieuwe impulsen, zowel programme- ringstechnisch als ten aanzien van de samenwerking en integratie met anderen, typeert T’plein in hoge mate en zal in de toekomst een van de belangrijkste speerpunten zijn en blijven.

 

Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit: Ruud van Osta (voorzitter/algemene zaken), Frans Witteveen (secretaris/communicatie), Pim van den Berg (penningmeester) en Jan Hendriks (programmering/sponsorwerving)

 

Overzicht evenementen

eigen evenementen
– Leerlingen Muziek Dag
– VIVRE!
– Plein 7 Recover
– SOUL Spektakel
– Beatles
– Tongerlo Kerst Roosendaal

overige evenementen
– Bevrijdingsfestival
– MuziekVereniging Roosendaal
– Salsa Event
– TongerloBoule
– diverse Open-Podium-Optredens

 

*1 De Stichting Festival Plein 7 betrof het samenwerkingsverband tussen Schouwburg De Kring, De Moriaan Eten & Drinken en Museum Het Tongerlohuys dat jaarlijks (eind augustus) het gelijknamige (pop)festival organiseerde. De stichting kwam jaarlijks in aanmerking voor een zgn. ‘projectsubsidie’ van de gemeente. Festival Plein 7 vond 10 keer plaats op het Tongerloplein en stond bekend als festival voor nieuwe en bijzondere popbands.

*2 De Stichting Activiteiten Tongerlopleingeluiden (SAT) is op het Tongerloplein een aantal jaren actief geweest met het organiseren van live muziek op de zaterdagmiddagen. De stichting kwam jaarlijks in aanmerking voor een zgn. ‘projectsubsidie’ van de gemeente. Met de oprichting van T’plein | Stichting Platform Cultuurplein Tongerlo hield de SAT op te bestaan. Een jaar na de oprichting van T’plein pakte een groep enthousiaste muziekliefhebbers de draad van de SAT weer op door eerst onder de vlag van T’plein als ‘Tongerloplein Geluiden’ en daarna op eigen kracht als ‘Zomerpodium Roosendaal’ op een aantal zaterdagmiddagen live muziek te organiseren op het Tongerloplein. In 2017 werden de activiteiten beëindigd.