TongerlopleinbeKOORt

zaterdag 17 juni / 15:00 - 17:30 uur

T’plein streeft ernaar om steeds twee koren uit te nodigen om hun repertoire ten gehore te brengen. De koren worden uitgedaagd tot het brengen van een gezamenlijke finale. Dit vergt in de voorbereiding tijdens de uitvoering nauwe samenwerking.

bezoek de website