Doel & Werkwijze

T’plein stelt zich ten doel het Tongerloplein als cultuurplein te promoten. Het is niet de bedoeling om zelf culturele activiteiten/evenementen te organiseren. Die expertise en verantwoordelijkheid ligt bij de organiserende instanties (primaire doelgroep).

Wel staat T’plein voor de ontwikkeling en realisatie van faciliteiten die nodig zijn om culturele activiteiten en evenementen op het plein mogelijk te maken. Zoals op het gebied van licht, geluid, overkapping, horeca, maar ook het centraal regelen van vergunningen, subsidieaanvragen, sanitaire voorzieningen, EHBO, afzettingen en PR (eigen T’pleinwebsite), periodieke nieuwsbrief, media, etc.

Ondanks de facilitaire insteek is het niet uitgesloten dat T’plein ook zelf activiteiten/evenementen initieert en deze, al dan niet in samenwerking met derden, zelf organiseert.