Uitnodiging VIVRE! 2018

Geplaatst op

vertaling uitnodiging

 

Sinds september 2013 zet T’plein | Stichting Platform Cultuurplein Tongerlo | zich in voor de invulling van een cultuurprogramma op het Tongerloplein. Tal van evenementen staan ook in 2018 weer op het programma. Vele van deze evenementen worden georganiseerd door de 4 leden van het bestuur zelf, daarnaast vinden steeds meer ‘derden’ de weg naar de stichting om van het plein gebruik te maken en zelf iets te organiseren, gefaciliteerd door T’plein.

Naast deze inspanningen is er uiteraard geld nodig om e.e.a. te kunnen (blijven) bekostigen. Wij zijn bijzonder vereerd door het toekennen van de maximale subsidie Maatschappelijke Initiatieven; wij zien deze toekenning als een blijk van waardering en moedigt ons zeker aan het volgende lustrum met veel enthousiasme tegemoet te zien.

Burgemeester en wethouders en alle raadsleden willen wij dan ook van harte uitnodigen onze evenementen te bezoeken. Het programma kunt u terugvinden op www.tpleinroosendaal.nl/programma.

Komt u vooral eens sfeer (en kaas en wijn..) proeven op onze Franse markt Vivre!, die op 16 juni as. plaats vindt. Gooi samen een boule de jeu of jeu de boule, luister naar de gezellige Franse chansons van Azaré en Paul Papillon en laat u portretteren door onze karikatuurtekenaar Bezano.

Als dank voor de waardering naar ons toe bieden we u een wijntje met een kaasje aan.

 

Graag tot T’pleins !

 

Vriendelijke groet,

Jan, Pim, Frans en Ruud

Bestuur T’plein