Zaterdag 14 juni officiële opening Tongerloplein

Geplaatst op

T’plein officieel van start met gevarieerd middag- en avondprogramma

ROOSENDAAL JUNI 2014 - De in september 2013 opgerichte Stichting Platform Cultuurplein Tongerlo, roepnaam: T’plein, presenteert zich op zaterdag 14 juni a.s. voor het eerst aan het grote publiek. Dat gebeurt met een groots opgezette publieksopening op het nieuwe Tongerloplein. Belangrijk onderdeel van het middag- en avondvullende programma vormt de officiële opening om ca. 17.00 uur door burgemeester Jacques Niederer en wethouder Hans Verbraak.

T’plein voorzitter Ruud van Osta is trots op het bereikte resultaat. ”Na de vorig jaar gerealiseerde herinrichting van het plein werd één ding heel erg duidelijk: het Tongerloplein moet hét nieuwe cultuurplein van Roosendaal worden! En hoe kun je dat beter verwezenlijken dan het culturele verenigingsleven een open podium te bieden en te promoten. Daarmee loopt T’plein tevens in de pas met de visie van de gemeente dat particulier initiatief aan de basis ligt van stedelijke coördinatie van culturele activiteiten en evenementen in Roosendaal. In dat verlengde beogen wij de ‘huiskamer’ te zijn van cultuurminnend Roosendaal.”

Faciliteren

Als (gesubsidieerd) platform organiseert T’plein zelf geen culturele activiteiten. Van Osta: ”In beginsel organiseren we niet zelf. Die expertise en verantwoordelijkheid ligt namelijk bij de organiserende instanties. We zorgen wel voor de faciliteiten die nodig zijn om culturele activiteiten en evenementen op het plein mogelijk te maken. Zoals op het gebied van licht, geluid, overkapping, horeca, maar ook het centraal regelen van vergunningen, subsidieaanvragen, sanitaire voorzieningen, EHBO, afzettingen en niet te vergeten de promotie van activiteiten via de media en eigen website. Dat wil niet zeggen dat verenigingen bij ons hun verlanglijstje inleveren en vervolgens op hun wenken bediend worden. Zij dienen in eerste instantie hun eigen broek op te houden en selfsupporting te opereren. Door voor grotere evenementen bijvoorbeeld licht en geluid centraal in te kopen, kunnen we kortingen bedingen. Die sluizen we dan door. Voor kleinere groepen hebben we een eigen geluidsinstallatie die gebruikt kan worden. Ondanks de facilitaire insteek is het overigens niet helemaal uitgesloten dat T’plein ook zelf activiteiten/evenementen initieert en deze, al dan niet in samenwerking met derden, zelf organiseert.”

Overgangsjaar

T’plein ziet 2014 als overgangsjaar en gebruikt de voor dit jaar van de gemeente ontvangen subsidie o.a. om zichzelf op de kaart te zetten. Overleg met diverse verenigingen en organisatiecomités, als ook met de ondernemers van het plein, de media en niet te vergeten de gemeente, vragen veel tijd van het stichtingsbestuur. ”Gelukkig bestaat het bestuur uit mensen die veel ervaring hebben met het organiseren van zowel kleine als grote evenementen. En dat is belangrijk, want we zijn letterlijk en figuurlijk met niets begonnen. Bovendien moet iedereen nog een beetje wennen aan de nieuwe manier van samenwerken. Na de zomervakantie beginnen we met de eerste voorbereidingen voor de werving van sponsors in 2015. Bedoeling is om dat in nauwe samenwerking met de verschillende verenigingen en organisaties te doen. Sponsors steunen dan niet langer vereniging A of B, maar T’plein. Het voordeel is dat men profiteert van een groter geheel en als zodanig ook meer en vaker exposure tegemoet kan zien. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten”, aldus van Osta.

T’plein Geluiden

In navolging van de in 2013 opgeheven Stichting Activiteiten Tongerlopleingeluiden (SAT) heeft een aantal enthousiaste mensen het plan opgevat om in de zomermaanden op de zaterdagmiddag muziekacts naar het plein te halen. Het team ressorteert onder T’plein en koos voor de naam T’plein Geluiden. De eerste activiteiten vinden voor dit jaar in september en oktober plaats.

Activiteiten melden

Het is voor iedereen die op het plein een activiteit heeft gepland op het gebied van muziek, dans, kunst en toneel van belang dit bij T’plein te melden. Dat kan via www.tpleinroosendaal.nl. Op de website is een aanmeldingsformulier te vinden, waar ook stil gestaan wordt bij zaken als vergunningen en publiciteit. Van Osta: ”Activiteiten nemen we in principe in ons programma-overzicht op. Teksten kunnen worden geweigerd en geredigeerd. Naast de vermelding van datum, tijd, naam en een hele korte omschrijving kunnen ook persberichten en foto’s bijgevoegd worden voor mensen die meer over een bepaalde activiteit willen weten. We zijn er uiteraard ook voor vragen en nieuwe ideeën. Omdat we met de gemeente een ‘hotline’-verbinding hebben, kunnen we dingen vrij snel achterhalen en bespreekbaar stellen. In die zin beogen we als platform een verbindende rol te spelen en de belangen van verenigingen zo goed mogelijk te behartigen vanuit onze middelen, mogelijkheden en contacten met derden, zoals o.a. de gemeente Roosendaal, leveranciers, etc. Het zal voor iedereen zoals eerder gezegd best even wennen zijn, maar cultuur heeft in Roosendaal van oudsher een breed draagvlak. Dat koesteren, uitbreiden en promoten, is waarvoor T’plein in het leven is geroepen. Gezamenlijk moet dat lukken!”